Rada rodziców

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Agata Stróżk  - przewodnicząca

Anna Centkiewicz - zastępca

Alina Szwajczuk - zastępca

Magdalena Kłaczkiewicz - sekretarz

Ilona Pyłka - skarbnik

Małgorzata Lipka - członek komisji rewizyjnej

Tomasz Otto - członek komisji rewizyjnej

 

Wpłaty na konto rady rodziców:

Rada Rodziców w kwocie 60 zł, wpłata na drugie dziecko połowa kwoty 30 zł

Fundusz Muzyczny wpłata za każde dziecko 60 zł

 

 Wpłaty kierować na numer konta Rady Rodziców

Bank Pekao SA. I o. w Gryfinie

79 1240 3855 1111 0010 7870 5396