Dokumenty szkolne

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

-        Wniosek o zapomogę świąteczną należy składać do 24 listopada danego roku

 

-        Wniosek o zapomogę losową/ zdrowotną – składać można bez wyznaczonego terminu

 

-        Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego należy składać do 10 maja danego roku

 

-        Oświadczenie o rocznych dochodach należy składać do 31 maja bieżącego roku