O szkole

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej. Kształcenie jest...

Czytaj więcej

Aktualności

paź 19, 2020

Komunikat nr 1/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć od dnia 19 października 2020 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku zmieniającego  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na podstawie Art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 i 1378)

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16.10. 2020 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku z dniem 19 października 2020 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe i zmiana w organizacji pracy szkoły :

 

1.      Zajęcia indywidualne (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu) prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły.

2.      Zajęcia zbiorowe (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem) odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie z podziałem na cykle nauczania.

3.      Zajęcia chóru, orkiestry i zespołów kameralnych odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie w mniejszych składach (nastąpi podział na mniejsze grupy podczas zajęć stacjonarnych ).

 

W dniach 19-24 października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie.

 Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i stacjonarne wg  w/w zasad.

Szczegółowy harmonogram zajęć zbiorowych w systemie hybrydowym z podziałem na tygodnie zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły oraz poprzez nauczycieli zajęć.

Nauczyciele zajęć zbiorowych skontaktują się z rodzicami w tej sprawie również telefonicznie lub mailowo.

W szkole wdrażany jest dziennik elektroniczny MobiReg, który wykorzystywany będzie m.in. do komunikacji z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele instrumentu głównego do 24 października przekażą rodzicom indywidualne loginy i hasła do dziennika.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 7, 2020

Drodzy rodzice i uczniowie

 

Przypominamy, że zgodnie z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID -19 obowiązującej w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie oraz wytycznymi GIS:

·         Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

·         Osoby przebywające w szkole powinny być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, ból mięśni, brzucha, głowy, zanik węchu i smaku.

·          Uczeń,  który wykazuje jakiekolwiek w/w objaw chorobowy nie zostanie w tym dniu wpuszczony na teren szkoły.

·         Osoby  przebywające na kwarantannie oraz u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą przebywać na terenie szkoły. 

·         Jeśli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy zakażenia u siebie lub swojego dziecka powinny zostać w domu.

·         O podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia wirusem  COVID-19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz lekarzem.

Przypominamy również o zachowaniu dystansu 1,5 metra od innych osób, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu nosa i ust w częściach wspólnych szkoły.

 

wrz 21, 2020

Zajęcia w dniu 21.09.- 23.09.2020r. ( poniedziałek i środa) zajęcia z rytmiki z Panią Anną Główczyńską są odwołane.

Archiwum