O szkole

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej. Kształcenie jest...

Czytaj więcej

Aktualności

cze 18, 2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 

Klasy I-V/6 oraz I-III/4

25 czerwca 2021 r. budynek SP 2  g.  17.00- 17.45

Świadectwa wręcza nauczyciel instrumentu, bez udziału rodziców. Nauczyciele dyżurują w salach wg. podanego grafiku.

 

Klasy IV/4 oraz VI/6 ( absolwenci)

25 czerwca 2021 r. budynek SP 3 ( aula) g.  18.15

Świadectwa ukończenia szkoły wręcza dyrektor, możliwy jest udział jednego rodzica absolwenta.                   

Nauczyciele są obecni na uroczystości.

 

Podczas uroczystości na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.

 

maj 14, 2021

Komunikat nr 13/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 14 maja 2021 r.

W związku z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2021 oraz biorąc pod uwagę polepszającą się sytuację epidemiczną informuję, że od 17 maja 2021 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1.       Uwzględniając potrzebę realizacji podstawy programowej, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, małą liczebność grup na zajęciach ogólnomuzycznych przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne z przedmiotów kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz czytanie nut głosem w klasach I- IV cyklu czteroletniego oraz IV- VI cyklu sześcioletniego.

2.       W zakresie pozostałych przedmiotów  utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj. realizowane jest nauczanie wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 12/ 2020-2021.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

Zajęcia zbiorowe prowadzone są wg. stałego planu zajęć ( dostępny na stronie internetowej szkoły). 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

maj 11, 2021

plakat rek

kwi 28, 2021

Komunikat nr 12/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

W związku z zapowiedzią rządu RP dotyczącą łagodzenia obostrzeń w zakresie edukacji w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 4  do 15 maja 2021 r. realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

 

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego - zajęcia będą odbywać się stacjonarnie,

b)      kształcenie słuchu, czytanie nut głosem w klasach I - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach I-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Archiwum