O szkole

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej. Kształcenie jest...

Czytaj więcej

Aktualności

kwi 28, 2021

Komunikat nr 12/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

W związku z zapowiedzią rządu RP dotyczącą łagodzenia obostrzeń w zakresie edukacji w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 4  do 15 maja 2021 r. realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

 

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego - zajęcia będą odbywać się stacjonarnie,

b)      kształcenie słuchu, czytanie nut głosem w klasach I - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach I-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

kwi 22, 2021

Komunikat nr 11/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

W okresie  26 kwietnia - 3 maja 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych z dniem 4 maja 2021 r. może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

kwi 14, 2021

Komunikat nr 10/ 2020 - 2021
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Ze względu na sytuację epidemiczną i decyzję rządu RP o przedłużeniu obostrzeń na terenie całego
kraju do 25 kwietnia 2021 r. informuję, że w okresie
od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły
tj. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół
artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

kwi 7, 2021

Komunikat nr 9/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną i decyzję rządu RP o przedłużeniu obostrzeń na terenie całego kraju do 18 kwietnia 2021 r. informuję, że w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj.

realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Archiwum