O szkole

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej. Kształcenie jest...

Czytaj więcej

Aktualności

kwi 7, 2021

Komunikat nr 9/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną i decyzję rządu RP o przedłużeniu obostrzeń na terenie całego kraju do 18 kwietnia 2021 r. informuję, że w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj.

realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

mar 30, 2021

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

mar 19, 2021

Komunikat nr 8/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 19 marca 2021 r.

 

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 i decyzją rządu o wprowadzeniu obostrzeń na terenie całego kraju w dniach od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 20 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem (on-line )

 

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego: zajęcia będą odbywać się zdalnie  z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

b)      kształcenie słuchu i czytanie nut głosem w klasie I cyklu czteroletniego oraz kształcenie słuchu w klasach I - IV cyklu czteroletniego i IV - VI cyklu sześcioletniego: zajęcia będą odbywać się zdalnie on-line poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)      chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

 

3.       Decyzją dyrektora szkoły 29, 30, 31 marca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej i brak możliwości wypożyczenia instrumentów dopuszcza się możliwość zorganizowania lekcji stacjonarnych w szkole oraz organizacji ćwiczenia dla uczniów klasy perkusji. Lekcje i ćwiczenia odbywają się na wniosek nauczyciela za zgodą rodziców i dyrektora szkoły.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  organizowanych on-line. Lekcje zbiorowe prowadzone on-line poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Komunikat nr 8/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 19 marca 2021 r.

 

 

lut 24, 2021

Komunikat nr 7/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 24 lutego 2021 r.

 

W związku z przedłużającym się stanem pandemii oraz biorąc pod uwagę  trudności w realizacji obowiązującej podstawy programowej dla szkół muzycznych I stopnia informuję, że w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 1 marca 2021 r. do odwołania realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego oraz kształcenie słuchu i czytanie nut głosem w klasie I cyklu czteroletniego- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

b)      kształcenie słuchu w klasach II - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych       ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach II-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Archiwum