Aktualności


lut 24, 2021

Komunikat nr 7/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 24 lutego 2021 r.

 

W związku z przedłużającym się stanem pandemii oraz biorąc pod uwagę  trudności w realizacji obowiązującej podstawy programowej dla szkół muzycznych I stopnia informuję, że w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 1 marca 2021 r. do odwołania realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego oraz kształcenie słuchu i czytanie nut głosem w klasie I cyklu czteroletniego- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

b)      kształcenie słuchu w klasach II - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych       ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach II-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

lut 4, 2021

Komunikat nr 6/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 1 lutego 2021 r.

 

W związku z przedłużającym się stanem pandemii oraz biorąc pod uwagę  trudności w realizacji obowiązującej podstawy programowej dla szkół muzycznych I stopnia informuję, że w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 8 lutego 2021 r. do odwołania wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

a)      instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy- zajęcia będą odbywać się naprzemiennie : jedna lekcja stacjonarnie, druga zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

b)      gra a'vista i nauka akompaniamentu: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego oraz kształcenie słuchu w klasie I cyklu czteroletniego- zajęcia będą odbywać się naprzemiennie : jedna lekcja stacjonarnie, druga zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

w sposób uzgodniony z nauczycielem

b)      kształcenie słuchu w klasach II - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie, naprzemiennie : jedna lekcja zdalnie online poprzez platformę Teams, druga zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

w sposób uzgodniony z nauczycielem

c)        audycje muzyczne, czytanie nut głosem: zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się naprzemiennie - jedna lekcja stacjonarnie, druga zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem. Chór i orkiestra zostaną podzielne na grupy maksymalnie 5- osobowe.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych       ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach II-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM I Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

sty 27, 2021

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Muzycznej prosi rodziców o wpłaty na Radę Rodziców. Jest to podyktowane tym, że w dobie pandemii chcemy organizować koncerty i konkursy online i potrzebne są pieniądze na nagrody dla naszych dzieci.
Suma pieniężna jest ta sama i wynosi:
Rada Rodziców- 60 zł, drugie dziecko -30 zł
Fundusz Muzyczny - 60 zł na pierwsze i drugie dziecko

Konto: Bank PKO S.A. I o w Gryfinie
791240 3855 1111 0010 7870 5396

Dziękujemy Rada Rodziców

 

sty 27, 2021

Drodzy rodzice proszę o zapoznanie się z pismem jakie otrzymaliśmy od Pana Burmistrza w sprawie budynku dla naszej szkoły. Najbliższa sesja Rady Miasta i Gminy Gryfino w której będzie poruszana sprawa szkoły muzycznej odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 28.01.2021.

Rada Rodziców

12a

12b

sty 15, 2021

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania zostaną utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły przedstawione Komunikacie nr 5/ 2020 - 2021 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 r.

Komunikat dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.muzycznagryfino.pl

 

lis 27, 2020

Komunikat nr 5/ 2020 - 2021
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 r.


w związku z Komunikatem Premiera Rządu RP w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego
2020/2021 oraz nowelizacją Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 30 listopada 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960
i 208), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020 r. poz. 910 i 1378 w okresie od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. zostaje ograniczone
funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych
artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:
a) w zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy,
fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)
b) w zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne,
czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).
W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć
indywidualnych ( w szczególności instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego)
dopuszcza się możliwość hybrydowego harmonogramu zajęć oraz ćwiczenia w szkole ( dla
uczniów fortepianu dodatkowego nieposiadających instrumentu). Hybrydowy sposób
prowadzenia zajęć dydaktycznych oznacza realizację jednej lekcji w tygodniu w sposób
stacjonarny oraz jednej lekcji w tygodniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Zajęcia organizowane w sposób hybrydowy zostaną zorganizowane na pisemny
wniosek nauczyciela oraz za pisemną zgodą rodziców /opiekunów prawnych ucznia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( zagrożenie oceną dopuszczającą
i niedostateczną, trudności w dostępie do zajęć zdalnych) możliwe jest również
zorganizowanie konsultacji indywidualnych lub w grupach do 3 osób z zajęć zbiorowych
o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online.
Zasady organizacji konsultacji są takie same jak w przypadku zajęć indywidualnych
z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego.
ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM
I Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.
2. W związku z w/w zmianami zmienia się również organizacja pracy szkoły:
a) przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
b) ferie zimowe przewidywane są w okresie 4-17 stycznia 2021 r.
c) powiadomienie rodziców i uczniów o zagrożeniach: do 12 grudnia 2020 r.
d) powiadomienie o ocenach przewidywanych: do 22 grudnia 2020 r.
e) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna: 30 stycznia 2021 r.
f) dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane na 2, 4, 5 stycznia 2021 r. zostają
anulowane ( nowy termin zostanie ustalony w terminie późniejszym)
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych
dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

 

 

lis 23, 2020

Szkolny Konkurs Pianistyczny "Kolędy i Pastorałki"

Regulamin konkursu poniżej

Konkurs kolęd

 

lis 6, 2020

Komunikat nr 3/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w związku z nowelizacją Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe             (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), a także stosując się do wytycznych zawartych   w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 6 listopada 2020 r.

w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:

1.      W zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)

2.      W zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).

 

Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 23, 2020

Komunikat nr 2/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 23 października 2020 r.

w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu dzisiejszym (23 października 2020 r.) ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzenia dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23. 10. 2020 r.

w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:

1.      W zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)

2.      W zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).

 

Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

Strona
1 z 10