Aktualności


cze 21, 2022

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 24 czerwca
o g. 17.45 kl. I- V/6 i I-III/4, a o 18.30 absolwenci ( VI/6 i IV/4)

maj 17, 2022

plakat zdjęcie 2022

kwi 13, 2022

Pomarańczowa Niebieska Jajka Liście Wielkanocna Kartka(2)

lut 10, 2022

Komunikat nr 3/ 2021 - 2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 10 lutego 2022 r.

W związku aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz ogłoszeniem przez Ministra  Edukacji i Nauki powrotu do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego   2022 r.  zmienia się organizacja pracy szkoły:

w dniach 14-19 lutego 2022 r.

1.   Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora oraz rodziców ucznia możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

3.   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają sposób prowadzenia zajęć zdalnych i powiadamiają uczniów oraz ich rodziców.

od 21 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia odbywają stacjonarnie

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. 

ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

 

sty 26, 2022

Komunikat nr 2/ 2021 - 2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2022 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w szkole oraz aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022 r. w dniach 27-29 stycznia 2022 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1. W dniach 27-28 stycznia 2022 r. wszystkie  zajęcia indywidualne i zbiorowe odbywają się zdalnie.  

2. Za zgodą dyrektora w w/w terminie mogą się odbywać indywidualne konsultacje   na terenie szkoły.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora oraz rodziców możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają sposób prowadzenia zajęć zdalnych lub konsultacji stacjonarnych i powiadamiają uczniów oraz ich rodziców.

5. W dniu 29 stycznia 2022 r. zajęcia są odwołane ze względu na posiedzenie Rady Pedagogicznej

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach oraz o organizacji pracy szkoły w dniach 14- 26 lutego 2022 r. będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

gru 21, 2021

Zapraszamy do obejrzenia Koncertu Świątecznego Szkoły Muzycznej I stopnia    w Gryfinie

18.12.2021r.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbcEhreU4QM

 

gru 16, 2021

211216_Plakat_Koncert

gru 15, 2021

Komunikat nr 1/ 2021 - 2022
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2021 r.
w związku z nowelizacją
Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 493z pózn. zm
w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie
szkoły
poprzez
wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nauczanie zdalne dotyczy przedmiotów:
1.
W zakresie zajęć indywidualnych
(instrument główny, instrument dodatkowy,
fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)
2.
W zakresie zajęć
zbiorowych
(kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie
nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).
Ze względu na specyfikę przedmiotu i brak możliwości wypożyczenia instrumentów
zajęcia
klasy perkusji
w w/w okresie
odbywają się stacjonarnie z zachowaniem reżimu
stacjonarnego.
Sposoby i formy prowadzenia zajęć zdalnych zostaną uczniom przedstawione przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych
dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

Strona
1 z 13