Aktualności


paź 19, 2020

Komunikat nr 1/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć od dnia 19 października 2020 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku zmieniającego  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na podstawie Art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 i 1378)

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16.10. 2020 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku z dniem 19 października 2020 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe i zmiana w organizacji pracy szkoły :

 

1.      Zajęcia indywidualne (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu) prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły.

2.      Zajęcia zbiorowe (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem) odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie z podziałem na cykle nauczania.

3.      Zajęcia chóru, orkiestry i zespołów kameralnych odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie w mniejszych składach (nastąpi podział na mniejsze grupy podczas zajęć stacjonarnych ).

 

W dniach 19-24 października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie.

 Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i stacjonarne wg  w/w zasad.

Szczegółowy harmonogram zajęć zbiorowych w systemie hybrydowym z podziałem na tygodnie zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły oraz poprzez nauczycieli zajęć.

Nauczyciele zajęć zbiorowych skontaktują się z rodzicami w tej sprawie również telefonicznie lub mailowo.

W szkole wdrażany jest dziennik elektroniczny MobiReg, który wykorzystywany będzie m.in. do komunikacji z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele instrumentu głównego do 24 października przekażą rodzicom indywidualne loginy i hasła do dziennika.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 7, 2020

Drodzy rodzice i uczniowie

 

Przypominamy, że zgodnie z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID -19 obowiązującej w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie oraz wytycznymi GIS:

·         Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

·         Osoby przebywające w szkole powinny być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, ból mięśni, brzucha, głowy, zanik węchu i smaku.

·          Uczeń,  który wykazuje jakiekolwiek w/w objaw chorobowy nie zostanie w tym dniu wpuszczony na teren szkoły.

·         Osoby  przebywające na kwarantannie oraz u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą przebywać na terenie szkoły. 

·         Jeśli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy zakażenia u siebie lub swojego dziecka powinny zostać w domu.

·         O podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia wirusem  COVID-19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz lekarzem.

Przypominamy również o zachowaniu dystansu 1,5 metra od innych osób, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu nosa i ust w częściach wspólnych szkoły.

 

wrz 21, 2020

Zajęcia w dniu 21.09.- 23.09.2020r. ( poniedziałek i środa) zajęcia z rytmiki z Panią Anną Główczyńską są odwołane.

wrz 9, 2020

 

Praca sekretariatu w okresie pandemii w roku szkolnym 2020/2021

Kontakt z sekretariatem jest możliwy wyłącznie mailowo lub telefonicznie.

W uzasadnionych przypadkach wymagających kontaktu bezpośredniego ( np. wypożyczenie instrumentu) należy wcześniej umówić się na wizytę.

Godziny pracy sekretariatu dla interesantów ( kontakt telefoniczny)  dostępne są w zakładce „kontakt”.

sie 28, 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

 

Ze względu na trwającą pandemię nie będzie oficjalnej, ogólnoszkolnej Inauguracji roku szkolnego 2020-2021 w dniu 1 września 2020 r.

W dniach 1- 4 września 2020 r. obędą się spotkania organizacyjne z nauczycielami zajęć indywidualnych i zbiorowych ( w budynkach SP 2).

1 września 2020 r.  g. 17.30 odbędzie się spotkanie dla uczniów i rodziców klas I/6 i I/4.

W dniach 2-4 września 2020 r. odbędą się spotkania dla uczniów klas II-VI/6 oraz II-IV/4.

Szczegółowy harmonogram spotkań oraz inne informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściach do budynków SP2 w dniu 31 sierpnia 2020 r. po  g. 12.00.

Na spotkania zapraszamy 1 rodzica -1 ucznia.

Wszystkie spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym ( obowiązuje osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zachowanie odstępu 1,5 m od innych osób).

 

sie 13, 2020

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie wywieszona na dużym budynku Szkoły Podstawowej Nr  2 w Gryfinie oraz w zakładce rekrutacja.

Strona
1 z 9