Aktualności


cze 18, 2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 

Klasy I-V/6 oraz I-III/4

25 czerwca 2021 r. budynek SP 2  g.  17.00- 17.45

Świadectwa wręcza nauczyciel instrumentu, bez udziału rodziców. Nauczyciele dyżurują w salach wg. podanego grafiku.

 

Klasy IV/4 oraz VI/6 ( absolwenci)

25 czerwca 2021 r. budynek SP 3 ( aula) g.  18.15

Świadectwa ukończenia szkoły wręcza dyrektor, możliwy jest udział jednego rodzica absolwenta.                   

Nauczyciele są obecni na uroczystości.

 

Podczas uroczystości na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.

 

maj 14, 2021

Komunikat nr 13/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 14 maja 2021 r.

W związku z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2021 oraz biorąc pod uwagę polepszającą się sytuację epidemiczną informuję, że od 17 maja 2021 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1.       Uwzględniając potrzebę realizacji podstawy programowej, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, małą liczebność grup na zajęciach ogólnomuzycznych przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne z przedmiotów kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz czytanie nut głosem w klasach I- IV cyklu czteroletniego oraz IV- VI cyklu sześcioletniego.

2.       W zakresie pozostałych przedmiotów  utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj. realizowane jest nauczanie wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 12/ 2020-2021.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

Zajęcia zbiorowe prowadzone są wg. stałego planu zajęć ( dostępny na stronie internetowej szkoły). 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

maj 11, 2021

plakat rek

kwi 28, 2021

Komunikat nr 12/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

W związku z zapowiedzią rządu RP dotyczącą łagodzenia obostrzeń w zakresie edukacji w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 4  do 15 maja 2021 r. realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

 

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego - zajęcia będą odbywać się stacjonarnie,

b)      kształcenie słuchu, czytanie nut głosem w klasach I - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach I-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

kwi 22, 2021

Komunikat nr 11/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

W okresie  26 kwietnia - 3 maja 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych z dniem 4 maja 2021 r. może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

kwi 14, 2021

Komunikat nr 10/ 2020 - 2021
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Ze względu na sytuację epidemiczną i decyzję rządu RP o przedłużeniu obostrzeń na terenie całego
kraju do 25 kwietnia 2021 r. informuję, że w okresie
od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły
tj. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół
artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

kwi 7, 2021

Komunikat nr 9/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną i decyzję rządu RP o przedłużeniu obostrzeń na terenie całego kraju do 18 kwietnia 2021 r. informuję, że w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj.

realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 8/ 2020-2021.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

mar 30, 2021

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

mar 19, 2021

Komunikat nr 8/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 19 marca 2021 r.

 

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 i decyzją rządu o wprowadzeniu obostrzeń na terenie całego kraju w dniach od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. informuję, że zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 20 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. realizowane jest nauczanie zdalne wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem (on-line )

 

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego: zajęcia będą odbywać się zdalnie  z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

b)      kształcenie słuchu i czytanie nut głosem w klasie I cyklu czteroletniego oraz kształcenie słuchu w klasach I - IV cyklu czteroletniego i IV - VI cyklu sześcioletniego: zajęcia będą odbywać się zdalnie on-line poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)      chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

 

3.       Decyzją dyrektora szkoły 29, 30, 31 marca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej i brak możliwości wypożyczenia instrumentów dopuszcza się możliwość zorganizowania lekcji stacjonarnych w szkole oraz organizacji ćwiczenia dla uczniów klasy perkusji. Lekcje i ćwiczenia odbywają się na wniosek nauczyciela za zgodą rodziców i dyrektora szkoły.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  organizowanych on-line. Lekcje zbiorowe prowadzone on-line poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Komunikat nr 8/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 19 marca 2021 r.

 

 

lut 24, 2021

Komunikat nr 7/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 24 lutego 2021 r.

 

W związku z przedłużającym się stanem pandemii oraz biorąc pod uwagę  trudności w realizacji obowiązującej podstawy programowej dla szkół muzycznych I stopnia informuję, że w najbliższym okresie zmienia się organizacja pracy szkoły:

od 1 marca 2021 r. do odwołania realizowane jest nauczanie hybrydowe wg. zasad:

 

1.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, gra a'vista i nauka akompaniamentu- zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

2.       W ZAKRESIE ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

a)      kształcenie słuchu i rytmika w klasach I - III cyklu sześcioletniego oraz kształcenie słuchu i czytanie nut głosem w klasie I cyklu czteroletniego- zajęcia będą odbywać się stacjonarnie

b)      kształcenie słuchu w klasach II - IV cyklu czteroletniego oraz IV - VI cyklu sześcioletniego- zajęcia będą odbywać się zdalnie online poprzez platformę Teams,

c)       audycje muzyczne: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w sposób uzgodniony z nauczycielem

d)       chór, orkiestra, zespoły: zajęcia będą odbywać się stacjonarnie . Chór i orkiestra z podziałem na maksymalnie 5- osobowe grupy.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

 

W związku ze zmianą harmonogramu i sposobu prowadzenia zajęć należy dostosować plan zajęć indywidualnych do możliwości ucznia zobowiązanego do uczestniczenia w zajęciach zbiorowych  stacjonarnych i organizowanych online. Lekcje zbiorowe prowadzone online poprzez Teams są skrócone do 30 minut.

Szczegółowy harmonogram, sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć zbiorowych       ( w szczególności kształcenia słuchu w klasach II-IV/4 oraz IV-VI/6) dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych w szkole o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online. Konsultacje dla zainteresowanych uczniów odbywają się na wniosek rodziców w uzgodnieniu z nauczycielem, za zgodą dyrektora szkoły.

 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Strona
1 z 11