Aktualności


sty 15, 2021

SZANOWNI UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania zostaną utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły przedstawione Komunikacie nr 5/ 2020 - 2021 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 r.

Komunikat dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.muzycznagryfino.pl

 

lis 27, 2020

Komunikat nr 5/ 2020 - 2021
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 r.


w związku z Komunikatem Premiera Rządu RP w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego
2020/2021 oraz nowelizacją Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 30 listopada 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960
i 208), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020 r. poz. 910 i 1378 w okresie od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. zostaje ograniczone
funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych
artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:
a) w zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy,
fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)
b) w zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne,
czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).
W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć
indywidualnych ( w szczególności instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego)
dopuszcza się możliwość hybrydowego harmonogramu zajęć oraz ćwiczenia w szkole ( dla
uczniów fortepianu dodatkowego nieposiadających instrumentu). Hybrydowy sposób
prowadzenia zajęć dydaktycznych oznacza realizację jednej lekcji w tygodniu w sposób
stacjonarny oraz jednej lekcji w tygodniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Zajęcia organizowane w sposób hybrydowy zostaną zorganizowane na pisemny
wniosek nauczyciela oraz za pisemną zgodą rodziców /opiekunów prawnych ucznia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( zagrożenie oceną dopuszczającą
i niedostateczną, trudności w dostępie do zajęć zdalnych) możliwe jest również
zorganizowanie konsultacji indywidualnych lub w grupach do 3 osób z zajęć zbiorowych
o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online.
Zasady organizacji konsultacji są takie same jak w przypadku zajęć indywidualnych
z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego.
ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM
I Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.
2. W związku z w/w zmianami zmienia się również organizacja pracy szkoły:
a) przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
b) ferie zimowe przewidywane są w okresie 4-17 stycznia 2021 r.
c) powiadomienie rodziców i uczniów o zagrożeniach: do 12 grudnia 2020 r.
d) powiadomienie o ocenach przewidywanych: do 22 grudnia 2020 r.
e) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna: 30 stycznia 2021 r.
f) dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane na 2, 4, 5 stycznia 2021 r. zostają
anulowane ( nowy termin zostanie ustalony w terminie późniejszym)
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych
dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

 

 

lis 23, 2020

Szkolny Konkurs Pianistyczny "Kolędy i Pastorałki"

Regulamin konkursu poniżej

Konkurs kolęd

 

lis 6, 2020

Komunikat nr 3/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w związku z nowelizacją Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe             (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), a także stosując się do wytycznych zawartych   w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 6 listopada 2020 r.

w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:

1.      W zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)

2.      W zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).

 

Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 23, 2020

Komunikat nr 2/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 23 października 2020 r.

w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu dzisiejszym (23 października 2020 r.) ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzenia dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23. 10. 2020 r.

w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:

1.      W zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)

2.      W zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).

 

Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 19, 2020

Komunikat nr 1/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć od dnia 19 października 2020 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku zmieniającego  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na podstawie Art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 i 1378)

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16.10. 2020 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku z dniem 19 października 2020 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe i zmiana w organizacji pracy szkoły :

 

1.      Zajęcia indywidualne (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu) prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły.

2.      Zajęcia zbiorowe (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem) odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie z podziałem na cykle nauczania.

3.      Zajęcia chóru, orkiestry i zespołów kameralnych odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie w mniejszych składach (nastąpi podział na mniejsze grupy podczas zajęć stacjonarnych ).

 

W dniach 19-24 października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie.

 Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i stacjonarne wg  w/w zasad.

Szczegółowy harmonogram zajęć zbiorowych w systemie hybrydowym z podziałem na tygodnie zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły oraz poprzez nauczycieli zajęć.

Nauczyciele zajęć zbiorowych skontaktują się z rodzicami w tej sprawie również telefonicznie lub mailowo.

W szkole wdrażany jest dziennik elektroniczny MobiReg, który wykorzystywany będzie m.in. do komunikacji z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele instrumentu głównego do 24 października przekażą rodzicom indywidualne loginy i hasła do dziennika.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

paź 7, 2020

Drodzy rodzice i uczniowie

 

Przypominamy, że zgodnie z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID -19 obowiązującej w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie oraz wytycznymi GIS:

·         Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

·         Osoby przebywające w szkole powinny być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, ból mięśni, brzucha, głowy, zanik węchu i smaku.

·          Uczeń,  który wykazuje jakiekolwiek w/w objaw chorobowy nie zostanie w tym dniu wpuszczony na teren szkoły.

·         Osoby  przebywające na kwarantannie oraz u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą przebywać na terenie szkoły. 

·         Jeśli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy zakażenia u siebie lub swojego dziecka powinny zostać w domu.

·         O podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia wirusem  COVID-19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz lekarzem.

Przypominamy również o zachowaniu dystansu 1,5 metra od innych osób, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu nosa i ust w częściach wspólnych szkoły.

 

wrz 21, 2020

Zajęcia w dniu 21.09.- 23.09.2020r. ( poniedziałek i środa) zajęcia z rytmiki z Panią Anną Główczyńską są odwołane.

Strona
1 z 10