O szkole

HISTORIA

Dnia 26 lutego 2015r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr V/35/15 w sprawie zamiaru stworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie. W okresie od marca do kwietnia przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie. Przeprowadzono badania ankietowe skierowane do rodziców  wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Większość ankietowanych wyraziła duże zainteresowanie edukacją dzieci w zakresie muzycznym. W dniu 28 maja 2015 r. Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Gryfino Szkoły Muzycznej I stopnia.

Dnia 01 września 2015 r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie. Dyrektorem Szkoły została Anna Główczyńska.  Naukę rozpoczęło 56 uczniów.

 

PROFIL SZKOŁY

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, klarnet, saksofon, flet, trąbka, akordeon, perkusja

w sześcioletnim cyklu nauczania (kandydaci w wieku od 5-10 lat), w czteroletnim cyklu nauczania (kandydaci 8 -16 lat)

 

Cykle nauczania

 

 

Cykl 6-letni

Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym w klasach 1-3 odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 minut, w klasach 4-6 odbywa się 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Nauka na instrumencie dodatkowym- fortepianie rozpoczyna się w klasie 5 dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian - jeden raz w tygodniu po 30 minut.

 

Obowiązkowe zajęcia grupowe cykl sześcioletni:

 

 Klasy 1 - 3 - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.

 Klasy 1 - 3 -  rytmika - 1 raz w tygodniu.

 Klasy 4- 6 - kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 minut.

 Klasy 4- 6 -  audycje muzyczne 1 raz w tygodniu.

 Klasy 4- 6 - chór, zespół lub orkiestra raz w tygodniu (2 razy po 45 minut).

 

Cykl 4-letni

Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym we wszystkich klasach cyklu 4-letniego odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Nauka na instrumencie dodatkowym- fortepianie rozpoczyna się w klasie 3 dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian - jeden raz w tygodniu po 30 minut.

 

Obowiązkowe zajęcia grupowe dla cyklu 4-letniego:

Klasa 1      - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Klasy 2- 4  - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Klasy 2- 4  - audycje muzyczne - 1 raz w tygodniu po 45 minut.

Klasy 2- 4  - chór, zespół lub orkiestra - 1 raz w tygodniu (2 razy po 45 minut).