sty 26, 2022

UWAGAKomunikat nr 2/ 2021 - 2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2022 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w szkole oraz aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022 r. w dniach 27-29 stycznia 2022 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1. W dniach 27-28 stycznia 2022 r. wszystkie  zajęcia indywidualne i zbiorowe odbywają się zdalnie.  

2. Za zgodą dyrektora w w/w terminie mogą się odbywać indywidualne konsultacje   na terenie szkoły.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora oraz rodziców możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają sposób prowadzenia zajęć zdalnych lub konsultacji stacjonarnych i powiadamiają uczniów oraz ich rodziców.

5. W dniu 29 stycznia 2022 r. zajęcia są odwołane ze względu na posiedzenie Rady Pedagogicznej

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach oraz o organizacji pracy szkoły w dniach 14- 26 lutego 2022 r. będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

Cofnij