maj 14, 2021

UwagaKomunikat nr 13/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 14 maja 2021 r.

W związku z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2021 oraz biorąc pod uwagę polepszającą się sytuację epidemiczną informuję, że od 17 maja 2021 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1.       Uwzględniając potrzebę realizacji podstawy programowej, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, małą liczebność grup na zajęciach ogólnomuzycznych przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne z przedmiotów kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz czytanie nut głosem w klasach I- IV cyklu czteroletniego oraz IV- VI cyklu sześcioletniego.

2.       W zakresie pozostałych przedmiotów  utrzymana zostaje dotychczasowa organizacja pracy szkoły tj. realizowane jest nauczanie wg. zasad opisanych w Komunikacie nr 12/ 2020-2021.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora możliwy jest inny niż w/w sposób realizacji zajęć.

Zajęcia zbiorowe prowadzone są wg. stałego planu zajęć ( dostępny na stronie internetowej szkoły). 

ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

Cofnij