lis 6, 2020

UwagaKomunikat nr 3/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w związku z nowelizacją Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe             (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), a także stosując się do wytycznych zawartych   w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 6 listopada 2020 r.

w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:

1.      W zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)

2.      W zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).

 

Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

Cofnij