paź 19, 2020

UwagaKomunikat nr 1/ 2020 - 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć od dnia 19 października 2020 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku zmieniającego  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na podstawie Art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 i 1378)

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych, a także stosując się do wytycznych zawartych w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16.10. 2020 r. oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 roku z dniem 19 października 2020 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe i zmiana w organizacji pracy szkoły :

 

1.      Zajęcia indywidualne (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu) prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły.

2.      Zajęcia zbiorowe (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, czytanie nut głosem) odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie z podziałem na cykle nauczania.

3.      Zajęcia chóru, orkiestry i zespołów kameralnych odbywają się hybrydowo naprzemiennie- tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie w mniejszych składach (nastąpi podział na mniejsze grupy podczas zajęć stacjonarnych ).

 

W dniach 19-24 października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie.

 Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i stacjonarne wg  w/w zasad.

Szczegółowy harmonogram zajęć zbiorowych w systemie hybrydowym z podziałem na tygodnie zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły oraz poprzez nauczycieli zajęć.

Nauczyciele zajęć zbiorowych skontaktują się z rodzicami w tej sprawie również telefonicznie lub mailowo.

W szkole wdrażany jest dziennik elektroniczny MobiReg, który wykorzystywany będzie m.in. do komunikacji z rodzicami i uczniami.

Nauczyciele instrumentu głównego do 24 października przekażą rodzicom indywidualne loginy i hasła do dziennika.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych dotyczących szkół może nastąpić inna organizacja pracy szkoły. 

Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Anna Główczyńska

 

Cofnij