paź 7, 2020

Uwaga !!!Drodzy rodzice i uczniowie

 

Przypominamy, że zgodnie z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID -19 obowiązującej w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie oraz wytycznymi GIS:

·         Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

·         Osoby przebywające w szkole powinny być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, ból mięśni, brzucha, głowy, zanik węchu i smaku.

·          Uczeń,  który wykazuje jakiekolwiek w/w objaw chorobowy nie zostanie w tym dniu wpuszczony na teren szkoły.

·         Osoby  przebywające na kwarantannie oraz u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą przebywać na terenie szkoły. 

·         Jeśli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy zakażenia u siebie lub swojego dziecka powinny zostać w domu.

·         O podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia wirusem  COVID-19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz lekarzem.

Przypominamy również o zachowaniu dystansu 1,5 metra od innych osób, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu nosa i ust w częściach wspólnych szkoły.

 

Cofnij