wrz 15, 2020

Zajęcia odwołane
Środowe zajęcia  16.09.2020 r. z zespołu z Urszulą Stawicką i orkiestry z Paweł Osuchowskim są odwołane i przełożone na inny termin.

 

W związku z tym Pani Krysia Bosiacka prosi aby jej środowi uczniowie
zajęć teoretycznych przyszli na zajęcia do SP 2.

Cofnij