Aktualności


cze 18, 2020

Badania przydatności dla kandydatów odbędą się w dniach 25, 29 i 30 czerwca oraz 13 sierpnia 2020 r. Szczegółowe warunki przeprowadzenia badania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.muzyczngryfino.pl w zakładce REKRUTACJA, natomiast harmonogram zostanie przekazany zainteresowanym kandydatom telefonicznie.

cze 18, 2020

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

uprzejmie informujemy, że decyzją dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Gryfinie, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego:

·         świadectwa ukończenia szkoły zostaną wręczone absolwentom 25 czerwca 2020 r. o g. 18.00 w budynku SP 2 .

·         wręczenie świadectw pozostałym uczniom nastąpi na początku nowego roku szkolnego.

·         w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zeskanowania świadectwa i przesłanie na wskazany przez rodzica adres e-mail.

maj 27, 2020

Rekrutacja- aktualizacja informacji.

Na podstawie komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2020r. ustala się nowe terminy rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na rok szkolny 2020/2021.

·         termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ( elektronicznie) zostaje przedłużony do 24 czerwca 2020 r. Oryginały dokumentów można dostarczyć w dniu badania przydatności.

·         termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności zostanie podany na co najmniej 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

·         ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 14 sierpnia 2020 r.

 

 

maj 20, 2020

UWAGA! BADANIE PRZYDATNOŚCI do Szkoły Muzycznej I st. w Gryfinie

 Zgodnie z § 11 ba Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

 i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) uprzejmie informujmy, że termin przeprowadzenia rekrutacji zostanie ogłoszony po komunikacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności zostanie podany na co najmniej 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

 

maj 15, 2020

ELEKTRONICZNY NABÓR wniosków do szkoły – do 5 czerwca 2020 r. Dodatkowe informacje w zakładce REKRUTACJA oraz naszym Facebooku. ZAPRASZAMY !

maj 14, 2020

Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowa okazja poznania i usłyszenia uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na antenie Radia Szczecin.

Już w najbliższą niedzielę w Klubie Muzycznych Odkrywców czyli audycji dla młodych słuchaczy, z której dowiecie się wszystkiego  muzyce klasycznej o co chcieliście wiedzieć tylko wstydziliście się zapytać!

Zapraszam do wysłuchania audycji w Radio Szczecin w niedzielę 17 maja po godzinie dziewiątej rano. Autor audycji - Paweł Osuchowski, nauczyciel orkiestry ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

kwi 10, 2020

20200410_094417

kwi 6, 2020

 

WAŻNE INFORMACJE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 dopuszcza się przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów (wniosek, załączniki i zaświadczenie lekarskie) e-mailem do dnia 5 czerwca 2020 r. (nieczytelne fotografie dokumentów nie będą przyjmowane). Oryginały można dosłać pocztą lub donieść do sekretariatu przed dniem badania uzdolnień.

Badanie uzdolnień kandydatów na uczniów zaplanowane jest na 8-11 czerwca 2020 r. ale jego termin w związku z zaistniałą sytuacją może ulec zmianie.
O dokładnym terminie przesłuchania rodzice/opiekunowie kandydatów zostaną poinformowani telefonicznie.
Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły dyrektor ogłasza w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badania uzdolnień.
Lista osób przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona do 5 sierpnia 2020 r.

Strona
2 z 9